Podsumowanie 2009

Ile zarabia ABI ?

Kontakt: info@risk.org.pl Wspiera nas: http://www.constans.biz.pl

Witam,
poniżej podsumowanie ankiety o zarobkach Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Chętnych zapraszam do wypełnienia ankiety.

ochrona informacji, doradztwo, audyt, zarządzanie ryzykiem.Korzystasz z LinkedIn, przyłącz się do grupy:

ochrona informacji, doradztwo, audyt, zarządzanie ryzykiem.

Raz jeszcze składam podziękowania tym osobom które zdecydowały się udzielić odpowiedzi na ankietę. Bez ich udziału to podsumowanie nie pojawiłoby się. Parę słów komentarza. Odpowiedzi udzieliło 50 osób. Z czego jedna odpowiedź wygląda na niemiarodajną. Ciężko mi uwierzyć w wynagrodzenie ABI na poziomie 20 000 PLN w Administracji publicznej. Więc w slajdzie ostatnim pozwoliłem sobie ją usunąć.
Z rzeczy pozytywnych 58% ankietowanych podlega pod zarząd, innym aspektem jest podległość w 24% pod bliżej niesprecyzowane ciało.
Struktura branżowa osób udzielających odpowiedzi to 34% administracja publiczna, 22% IT. O ile znaczący udział administracji publicznej nie dziwi to zaskoczył mnie znaczący udział branży IT. Zakładam że wynikać to może z charakteru usługowe branży i konieczności dostosowania się do wymagań zleceniodawców.
Zakres wynagrodzenia dla ABI w 64% przypadków mieści się w przedziale od 2 000 do 6 000. Częściowo to wynika z silnej reprezentacji administracji publicznej.
Jeśli chodzi o wysokość oczekiwanych zarobków to 56% respondentów oczekuje wynagrodzenia od 4 000 do 10 000 PLN.
To co dosyć mocno zaskakuje to stosunkowa słaba alokacja funkcji ABI do etatu, tylko 36% uczestników ankiety pełni funkcję ABI na cały etat.
Jeśli chodzi o satysfakcję finansową to tylko 35% respondentów deklaruje zadowolenie z wynagrodzenia, więc pozostała część jest zapewne zainteresowana zmianą pracodawcy lub rodzaju wykonywanej pracy.
Jak zaprezentowano na slajdzie 9, najlepiej wynagradzani są ABI pracujący na rzecz instytucji finansowych, interesującą aczkolwiek niezbadaną kategorią jest branża Inne.
Na zakończenie zapraszam do przesłania swoich wniosków i komentarzy na adres e-mail:info@risk.org.pl.
Następna edycja ankiety za rok. W międzyczasie chętnych zapraszam do wypełnienia ankiety.
Powrót do strony głównej
Ankieta