Oceń dostawcę - Zarządzanie ryzykiem na co dzień

 Czyli ryzyko wokół nas

Ocena jakości usług - ryzyko

Ankieta - firmy działające w obszarze sprzedaży wiedzy i rozwiązań z zakresu ryzyka. Oceń firmę, z którą współpracowałeś/kontaktowałeś się lub dla niej pracujesz?

ochrona informacji, doradztwo, audyt, zarządzanie ryzykiem.